Virkelig visdom er vite hva en ikke vet.

Sokrates 

470 - 399 f.Kr.
Gresk filosof

frilanseren.no