Midje-hofte-indeks


Midje/hofte (M/H) indeks gjenspeiler intraabdominal fedme. Økende M/H indeks er bedre korrelert til annen sykdom enn BMI eller vekt alene.
M/H er definert som: M/H = Midje(cm)/Hofte(cm)
Ønsket MH-nivå, det vil si normalområde: M/H-indeks < 0,8 hos kvinner.
M/H-indeks < 0,9 hos menn.
Midje (cm)
Hofte (cm)
M/H =
Overvekt:
Menn > 0,9  Kvinner > 0,8

Eller finn noe her