Meny Lukk

Napoleons råd!


Du argumenterer ikke med de intellektuelle, du skyter dem!

Napoleon fremstilt av Jacques Louis David på maleriet Napoleon i St. Bernhardpasset

Den franske keiseren Napoleon Bonaparte begynte som helt ung på krigsskolen. Etter utbruddet av den franske revolusjon i 1789 gjorde Bonaparte en lynrask karriere i det militære.

I 1799 gjennomførte han et statskupp og fikk avsluttet revolusjonen. Han utarbeidet en serie viktige reformer, blant annet den banebrytende loven Code Napoléon, som blant annet bestemte at alle skulle være like for loven. Napoleon ble kronet til fransk keiser i 1804.

Andre kjente sitater som er tillagt Napoleon er:


Paver har gjort mye absurd for å skape tro på deres ufeilbarlighet.


Historien er skrevet av vinnerne.


10 mennesker som snakker, lager mer lyd enn 10 000 som er stille.


Det finnes to makter i verden: sverdet og ånden. Ånden har alltid beseiret sverdet.


Ingenting er mer vanskelig, og derfor mer verdifullt, enn å ha muligheten til å bestemme.