Meny Lukk

De sju vise – 8 eller 9?


Platon har den første kjente omtalen av De sju vise i dialogen Protagoras. Disse er Thales, Bias, Solon, Pittakos, Kleobulos, Myson og Kheilon
Diogenes Laertios har en liste som skiller seg noe fra den til Platon, hvor Periandros nevnes i stedet for Myson. 


De sju vise framstilt i Nürnberg-krøniken av Hartmann Schedel (1440–1514),


Anakharsis regnes også i noen kilder som en av De sju vise
De sju vise var i antikkens Hellas en ærestitulering til sju filosofer, poeter, statsmenn og lovgivere som levde tiden mellom 600- og 500-tallet fvt. og som var berømte i de påfølgende århundrer for deres visdom.
I Store norske leksikon er disse beskrevet, med korte setninger som gav uttrykk for deres folkelig livsvisdom:
Solon fra Athen  med «Kjenn deg selv!»
Kheilon fra Sparta med «Tenk på slutten!»
Thales fra Milet  med «Den som lar være å kausjonere, er sikker» 
Bias fra Priene med «De fleste mennesker er slette»
Kleobulos fra Lindos med «Sky overdrivelse!» 
Pittakos fra Mytilene med «Bruk tiden!» 
Periandros fra Korinth med «Intet er umulig for den som vil noe»
Også betegnet som en av de sju:
Anakharsis kan vi gi følgende slagord «Agoraen er en etablert plass der menn kan svindle hverandre, og utvise grisk oppførsel.»

Platons omtale er av noen beskrevet som kunstferdig ironisk, mens Diogenes Laertios senere bekrefter at det faktisk var sju slik enkeltpersoner som på grunn av deres visdom ble holdt høyt i ære allerede før Platons tid. Thales var den første som ble anerkjent som en av De sju vise.

Så, om det var 7, 8 eller 9, så er det kun av akademisk interesse. Minst 16 ulike navn er nevnt blant Hellas’ sju vise…