Meny Lukk

Ett sitat blir til tre…

Konrad Hermann Joseph Adenauer 1876 – 1967

I dag fikk jeg et sitat skevet av Konrad Adenauer. 


I lys av det faktum at Gud begrenset menneskets intelligens, synes det er urettferdig at han ikke også begrenset sin dumhet.

Jeg stusset litt over det og spurte innsenderen om hvor det var hentet, og hun svarte at det var fra BrainyQuote. Det er engelskspåklig side. På engelsk lød sitatet slik: 


In view of the fact that God limited the intelligence of man, it seems unfair that He did not also limit his stupidity.

Oversettelsen virket dermed bra, bortsett fra at vi begge var enig i at også begrenset sin dumhet kanskje burde være oversatt med: også begrenset dets dumhet.
Så jeg søkte opp sitatet på en god tyskspråklig side, der var et lignende utsagn sitert: 


Das hat der liebe Gott nicht gut gemacht. Allen Dingen hat er Grenzen gesetzt, nur nicht der Dummheit.

Der sies det at gud har satt grenser for alle ting bortsett fra dumheten. På norsk vil dette sitatet lyde omtrent slik: 


Det har den gode Gud ikke gjort bra. Alle ting han har satt grenser for, untatt dumheten.

Det er ikke utenkelig at begge sitatene er riktige, men vi kan vel slå fast, uansett om det var en eller to fjær, så mente vel Adenauer ikke, i noen av dem, at gud på noen måte var dum. Tar gjerne mot tilbakespill om noen kjenner til om dette er to ulike sitater, eller om det er et resultat av språklige kompromisser.