Meny Lukk

Har bare skurker suksess?

Charles-Pierre Baudelaire var en fransk dikter, essayist, oversetter og kunstkritiker.
Charles Baudelaire

Ja, sier Charles Baudelaire. Han var fransk dikter, essayist, oversetter og kunstkritiker. Baudelaire oversatte amerikanske Edgar Allan Poe. Hans mest kjente verk, Les Fleurs du mal, uttrykte skjønnhetens endrede vesen i det moderne Paris på 1800-tallet.

Anstendige mennesker viser ofte litt feighet, litt svakhet. Bare skurker er overbevist om suksess. Og derfor har de suksess.

Dette er et av hans berømte sitater om dette. Han sier også:

Handelen er satanistisk fordi den er en av egoismens former, og dertil den laveste og tarveligste.

Interessante tanker fra en forfatter som alltid forsøkte å fange og gjengi storbylivet for snart 200 år siden. Har disse sitatene gyldighet i dag?


Baudelaire ble regnet som en av de mest moderne av de store 1800-tallsforfatterne