Meny Lukk

Krig og politikk


Krig er bare en fortsettelse av politikken, men med andre midler

Carl von Clausewitz
1780 – 1831

Carl von Clausewitz var prøyssisk offiser. Hans bok Om Krig leses fortsatt av militærteoretikere.

Boka ble gitt ut i 1830 og speiler en tid da hele synet på krig holdt på å endre seg. Opplysningstiden hadde sett på krig som ensbetydende med kaos. Clausewitz deltok i napoleonskrigene. Der begynte man å betrakte krig som summen av en rekke faktorer, blant annet økonomi, teknologi og soldatenes sosiale sammensetning.

Da blir det naturlig å se politikk og krig som to sider av samme sak. Og sitatet får mening som de fleste forstår.