Meny Lukk

Månen – fakta

Månefasene:

Du kan til enhver tid se om månen er i ny eller ne. Når det er ny vil den sees som en smal sigd opplyst fra høyre (nymåne sees ikke, den er da på solsiden) og den ligner på bokstaven y. Når månen er ne ligner den på en e.
Etter omtrent en uke er den i første kvarter, det kalles voksende halvmåne.
Månen kommer så i opposisjon til sola som gir fullmåne.
Deretter blir det avtakende halvmåne i siste kvarter, da er venstre del belyst.
Og – voksende måne sees om kvelden, avtakende om morgenen.

Fullmåne 8. februar 2009Månen
Månen er svært forskjellig fra jorden. Månen har ingen atmosfære og produserer heller ikke lys. Den er en død stein full av kratre, som kan sees fra jorden. Månen er mye mindre enn jorden. På månen er temperaturen 100 varmegrader om dagen. Om natten er det 170 kuldegrader.
Månen befinner seg 384 392 km fra jorden og er det nærmeste objektet vi har. Det er ikke ofte hele månen vises på himmelen. Det er fordi månen har faser. Når vi ser hele månen er det fullmåne. Når det er nymåne sees ikke månen.
Månen er det eneste stedet utenom jorden hvor det har vært mennesker. Det er fordi månen ligger nærmest. Det blir nok ikke lenge til før menneskene reiser til andre planeter også, da planlegger man å bruke månen som mellomstasjon. Månen står nærmere jorden enn sola (sola er 400 ganger lenger fra jorden enn månen). Solas diameter er 400 ganger større enn månens, men på grunn av at månen er så mye nærmere jorda enn sola, kan vi få solformørkelse.
Mange andre planeter har måner. Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun og Pluto har én, eller flere måner. Jupiter har hele 16.
Solen og månen er de viktigste av himmellegemene av symbolsk betydning. Månen oppfattes som kvinnelig på grunn av sin passive karakter. Det er den som mottar lys fra solen, men også på grunn av likheten mellom den astronomiske måneden og menstruasjonssyklusen.
Ifølge folketro styrer månen flo og fjære, også hvordan sevjen stiger og synker i plantene. Derfor måtte man blant annet fra gammelt av velge tidspunkt for hårklipping og årelating etter den. Månen assosieres på grunn av de tre fasene (nymåne, halvmåne og fullmåne) med kvinnens tre livsfaser, jomfru, mor og gammel kone. Den symboliserer død og gjenfødelse, og kontrollerer havet og tidevannet.
Halo

På høsten og vinteren kan se en «ring» rundt månen, det kalles halo. Det er iskrystaller som ikke kan sees med det blotte øyet. Det betyr at en varmfront nærmer seg, og at det blir snø eller regn, innen seks til tolv timer. Selve haloen er et optisk fenomen, og den kan opptre både rundt sola og månen.

Blå måne

Hvis fullmånen dukker opp to ganger i løpet av en kalendermåned kalles det «blue moon» – «blå måne». Det vanlige er en fullmåne for hver kalendermåned, men dette går ikke helt opp. Navnene på fullmånene beskrev sesongen man var inne i, som snømåne, høstmåne og lignende. De fullmånene som ikke passet inn i systemet, men kom for tidlig fikk navnet «blue moon». I desember 2009 er det to fullmåner, 3. desember og nyttårsaften. Hvert andre eller tredje år får vi to fullmåner i løpet av en kalendermåned.
 
Small step

Neil Armstrong ble det første mennesket som satte sin fot på månen. «That’s one small step for [a] man, one giant leap for mankind». Det skjedde 20. juli 1972.
Omløpstid 28/29,5 dager – en måned
I månens bane rundt jorden, finnes det to ytterpunkter, nymåne og fullmåne. Når månen er ny, er den mellom jorden og solen. Månen er da ikke synlig på himmelen. 14 dager senere beveger månen seg til den andre siden i forhold til jorden. Jorden er da mellom månen og solen. Solen skinner da på månen, og vi ser fullmånen. Måneformørkelse er et unntak, hvor jorden skygger for solen, og månen blir delvis eller helt formørket. 14 dager senere beveger månen seg tilbake til nymånen igjen, og månen har fullført en månesyklus som tar 29,5 dager. Månens egen omløpstid er 28 dager, men fordi månen må innhente solens bevegelse er tiden fra nymåne til neste nymåne 29,5 dager.
Forskning
«Sleepless night, the moon is bright» er tittelen på en studie om måne og søvn laget av tre sveitsiske forskere ved universitetene i Bern og Basel. Den har stått på trykk i Journal of Sleep Research. I alt 31 forsøkspersoner ble fulgt gjennom 6 uker med to fullmåner. Deltakernes antall timer søvn varierte i gjennomsnitt fra 6 timer og 41 minutter ved fullmåne, til 7 timer ved nymåne. Altså nesten 20 minutter mindre søvn ved fullmåne. De følte seg trøttere og mer uopplagt etter fullmånenetter. Det er dokumentert at søvn er viktig i flere henseende.
«Sleepless nights equal more colds». I VG (Reuters) kan vi lese om viktigheten av å få nok søvn for å unngå forkjølelse. Amerikanske forskere undersøkte søvnmønstret til 153 frivillige over to uker. De ble infisert med forkjølelsesvirus og sperret inne på et hotell. Etterpå viste det seg at de som hadde sovet mindre enn syv timer hadde over 5 ganger så stor sannsynlighet for å ha forkjølelsessymptomer.
– Selv om søvnens sammenheng med immunforsvaret er veldokumentert, er dette det første beviset på at relativt små søvnforstyrrelser kan påvirke kroppens måte å reagere på forkjølelsesviruset på, sier forsker Sheldon Cohen ved Carnegie Mellon-universitetet i Pittsburgh.
Myter
FødslerDet er mange som hevder at det fødes flere barn ved fullmåne enn ellers. Jeg har ikke funnet noe forskning som kan bekrefte dette. Derfor lar vi det stå som en myte.
Det er også mange fra gammelt av, som påstod at det ble født både flere dyr og mennesker på netter med fullmåne enn ellers. «Når månen henger på himmelen og er full, da fødes det flere barn og dyr enn vanlig», er en av mytene.
Månegalskap
Månesyken er også en av mytene. Den går ut på at mennesker går inn i en slags psykose og blir gale og voldelige.
Varulv – En varulv er i følge gammel folketro et menneske som ved hver fullmåne gjennomgår en smertefull forvandling fra menneske til en blanding av menneske og ulv. I varulvham blir de ville og gale og får voldsom styrke, og kan bite både venner og fiender. Hvis du blir bitt, blir du smittet av varulvforbannelsen, og må selv gjennomgå den samme forvandlingsprosessen ved hver fullmåne.
Fisken biter bedre. Mange hevder at sjøørretfisket er best ved fullmåne.
Brød-deigen hever bedre.
Barbering med høvel, klipping av hår på dyr burde alltid utføres når sjøen flør og i perioden mot fullmåne.
Myte eller fakta:
Hunder biter – Forskere i England har funnet ut at det ble behandlet dobbelt så mange for hundebitt ved fullmåne enn vanlig. En tilsvarende studie fra Australia viste det motsatte, der bet hundene mindre ved fullmåne. Er det fordi de bor på den andre sida av kloden, eller er hundene i Australia mindre lunatics enn de engelske? Eller har det noe med forskjeller mellom nordlige og sydlige halvkule? Du har vel hørt myten (som stemmer) om at vannet i sluken på den nordlige halvkule renner mot klokken og på den sydlige halvkule med klokken. Det er det samme med tornadoer og lavtrykk også.
Elgfaren størstNår det er kaldt, mørkt og fullmåne, er elgen ekstra aktiv. De aller fleste kollisjonene med elg inntreffer når det er måneskinn. Dette kan vi lese i Aftenposten. En av landets fremste elgforskere sier:
– Vi vet ikke helt sikkert hvorfor, men statistikken forteller med all tydelighet at elgen er mest aktiv ved fullmåne. Det er også i måneskinn de aller fleste kollisjonene mellom bil og elg inntreffer, sier Torstein Storaas. Han er dosent ved Høgskolen i Hedmark og en av landets fremste elgeksperter.
Vold – Politiet i den engelske byen Brighton mente bestemt at antallet voldsepisoder økte hver gang det var fullmåne, dermed økte de beredskapen ved fullmåne.
Planter og blomster – Om man skal dra opp plantene med røttene, går det lettest ved fullmåne og flo sjø. 
Den «blå månen» er også omgitt av myter. Den hadde ansikt og snakket til de som var i månelyset.