Meny Lukk

Novemberpogromene

Novemberpogromene (pogrom er russisk og betyr ødeleggelse) var planlagte aksjoner i Tyskland og Østerrike hovedsakelig utført av SA og SS (se faktaboks nederst). Mer enn 1400 synagoger, bedehus, forsamlingssteder, 7500 butikklokaler, private leiligheter og jødiske gravsteder ble rasert. Under selve pogromen 9. november ble 91 jøder drept. Innen utgangen av november var rundt 400 jøder drept. 10. november ble 30 000 jøder ble internert i konsentrasjonsleire, hovedsakelig leire i Tyskland; Buchenwald, Dachau og Sachsenhausen.

Knuste vinduer og tilsynelatende uberørte mennesker i Magdeburg. Foto: Bettmann/Corbis

Krigshandling i fredstid

Novemberpogromene skjedde i 1938, før krigsutbruddet, men det blir ofte koblet til krigen og Holocaust. Novemberpogromene var ikke en del av folkemordet, men en del av starten.

Ohel Yaaqov-synagogen i München etter pogromen natt til 10. november.

Nürnberglovene av 1935

Nürnberglovene fra 1935 fratok jødiske tyskere sine statsborgerskap og borgerrettigheter. Det ble forbudt for jøder å gifte seg med ariske tyskere. Jødiske forretninger ble merket med Jude og davidsstjernen (✡️), leger mistet jobbene sine, kunstnere fikk yrkesforbud, advokater mistet sine bevillinger og embedsmenn mistet jobbene sine. Antallet jødiske studenter ved universitetene ble også redusert kraftig.

16. september i 1935 fikk de nye lovene forsideplass i
Völkischer Beobachter, avisen til Det nasjonalsosialistiske tyske arbeiderparti fra 1920 til 1945

Foranledningen…

Den ytre foranledningen til pogromene var drapet på den tyske legasjonssekretæren i Paris, Ernst Eduard vom Rath. Drapsmannen var den 17 år gamle Herschel Grynszpan, polsk jøde bosatt i Frankrike. Grynszpan sa at drapet var en hevnaksjon for den såkalte Polen-aksjonen, der 17 000 polske jøder ble utvist fra Tyskland i oktober samme år.
Nazistene forsøkte også å framstille pogromene som et direkte resultat av et folkelig raseri mot jøder. Sannheten er at det hele ble regissert av NSDAP (Det nasjonalsosialistiske tyske arbeiderparti) og partiets paramilitære organisasjoner SA og SS. Noen steder var også lokalbefolkningen med på ødeleggelsene.


Den 17 år gamle polske jøden Herschel Grynszpan ble arrestert for drapet på den tyske diplomaten Ernst vom Rath. Foto: Staff/AFP/Getty Images

Faktaboks

  • Pogrom kommer fra russisk og betyr ødeleggelse. Ordet ble imidlertid ikke brukt før pogromene i det jødiske bosetningsområdet i Russland på begynnelsen av 1900-tallet. Gjennom hele Europas historie har det vært mange eksempler på at en opphisset folkemengde har angrepet jøder og jødiske ghettoer, ofte som hevn for påståtte ulykker som jødene ble anklaget for, og myndighetene har ofte støttet folkemengden framfor ofrene. Dette er hva som kjennetegner en pogrom. Begrepet er også knyttet til nazistenes herjinger i Tyskland og Østerrike før annen verdenskrig.
  • SA er forkortelse for Sturmabteilung og var militært organiserte avdelinger av nasjonalsosialister som fra 1921 ble brukt mot politiske motstandere. SA gikk i brune skjorter og ble derfor også kalt brunskjorter.
  • SS er forkortelse for Schützstaffel der NSDAP. SS var en paramilitær fløy av partiet NSDAP, og ble opprettet i 1925 som en væpnet tropp som skulle være livvakt for Adolf Hitler.
  • SD er forkortelse for Sicherheitsdienst. I 1931 ble det opprettet en egen SS-avdeling for etterretning, Sicherheitsdienst.
  • USA reagerte særlig skarpt på pogromene, og tilbakekalte sin ambassadør i Tyskland den 14. november.
  • De materielle skadene etter Krystallnatten var på flere hundre millioner tyske riksmark. De nazistiske styresmaktene ga de tyske jødene skylden for ødeleggelsene og de ble dømt til å betale en bot på rundt én milliard riksmark til den tyske staten som oppreisning for de materielle skadene.
  • Krystallnatten eller rikskrystallnatten var propagandaordet nazistene selv brukte om hendelsen. I mange historiebøker blir navnet Novemberpogromene brukt i stedet. Ordet krystall henspiller på de store mengder glasskår fra vindusruter i de jødisk-eide butikkene som ble knust.
  • Herschel Grynszpan døde på tukthus i Magdeburg i 1942 eller i 1943.

Kilder:
http://www.antirasistisk-senter.no/det-skjedde-i-fredstid/
http://www.hlsenteret.no/kunnskapsbasen/folkemord/folkemord-under-nazismen/holocaust/tyskland-1933-1939/novemberpogromen-krystallnatten.html
https://snl.no/Krystallnatten
https://aldrimer22juli.no/vgs/l%C3%A6r-av-historien/novemberpogromene-krystallnatten
http://www.holocaustresearchproject.org/holoprelude/nurlaws.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Kristallnacht