Meny Lukk

Palindrom

Et palindrom er et ord, uttrykk eller tall som gir samme resultat enten det leses forfra eller bakfra.
Palindrom kommer fra de greske ordene palin og dromos, hvor palin (πάλιν) betyr tilbake eller igjen og dromos (δρόμος), bane eller vei. Som ordeksempel kan vi bruke Otto og regninger. Som eksempel på uttrykk er denne lange setningen et godt eksempel; Alle reisetrette skal ete laks etter te, sier Ella. Tallpalindromer er 101, 1888081808881 (både palindrom og primtall) og datoer; 8. 10. 2018. Se på bildet under, en ordsky med palindromer.


Tall:
Elever kan leke litt med tall og se på hvordan palindromiske tall oppstår. Mange tall kan gjøres til palindromer ved å legge til tallet med reverserte sifre.
Eksempler: 41 + 14 = 55
342 + 243 = 585
Elevene kan diskutere hvorfor disse eksemplene fungerer og hvorfor andre tall krever at prosessen blir brukt to ganger.
Eksempler: 57 + 75 = 132 og 132 + 231 = 363
Dette kan utvides til andre regnestykker som krever 3, 4 eller flere gjentakelser av prosessen for å lage et palindrom.

Nyttige lenker: Lærerrommet.no – finn palindromer