Fahrenheit ⟷ Celsius ⟷ Kelvin

Celsiusskalaen er vanligst i verden i dag. Skalaen har navn etter den svenske vitenskapsmannen Anders Celsius.
Fahrenheit er en temperaturskala som er oppkalt etter Gabriel Fahrenheit.
Kelvin er den grunnleggende SI-enheten for måling av temperatur, og er en av de syv grunnenhetene i SI-systemet. Symbolet for kelvin er K. Null kelvin er det absolutte nullpunkt, som er når molekyler ikke lenger beveger seg. Én kelvin er 1/273,16 av den termodynamiske temperatur til trippelpunktet for vann (0.01 °C).
Celsius-skalaen er nå definert ut fra kelvin. Skalaen er oppkalt etter den britiske fysikeren og ingeniøren William Thomson Kelvin.

Fyll inn én verdi, så beregnes de to andre.
Fahrenheit:
Celsius:
Kelvin:

Eller finn noe her